Leczenie alkoholizmu - prywatne czy refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Artykuł gościnny

Czy jestem alkoholikiem - odwyk

Decyzja o podjęciu terapii odwykowej może być bardzo trudna dla osoby uzależnionej od alkoholu. Często jest ostatecznością, kiedy choroba jest na tyle trudna do pokonania, że alkoholik czuje konieczność skorzystania z pomocy zewnętrznej. Profesjonalne wsparcie w leczeniu alkoholizmu jest ogromną szansą dla wielu uzależnionych. Pomoc lekarska, psychologiczna oraz psychoterapeutyczna pozwala na wypracowanie nowych nawyków i przyzwyczajenie organizmu do walki z głodem alkoholowym. Czy w Polsce leczenie alkoholizmu jest darmowe? Czy Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia terapię odwykową? Na co można liczyć, decydując się na prywatne leczenie?

Spis treści:

  1. Komu przysługuje leczenie alkoholizmu refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
  2. Formy refundowanego leczenia alkoholizmu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
  3. Warunki przyjęcia na leczenie alkoholizmu
  4. Zalety prywatnej terapii uzależnienie od alkoholu

Komu przysługuje leczenie alkoholizmu refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Alkoholizm jest chorobą, która stanowi bardzo duży problem w życiu osoby uzależnionej, jak i osób bliskich. Jak każda inna choroba wymaga leczenia, jednak wiele osób uzależnionych boi się poprosić o pomoc z różnych względów. Jednym z nich jest obawa przed wysokimi kosztami. Czy osoba uzależniona może liczyć w Polsce na bezpłatne leczenie alkoholizmu?

Odpowiedź brzmi tak. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leczenie odwykowe, które uregulowane jest ustawą „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Według stosowanych przepisów na leczenie trzeba zgłosić się dobrowolnie, z wyjątkiem, kiedy osoba chora skierowana jest na przymusowe leczenie decyzją sądu.

Nieodpłatne leczenie choroby alkoholowej przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem w NFZ, jak i osobom nieubezpieczonym. Dodatkowo w ramach świadczeń NFZ z terapii mogą skorzystać osoby współuzależnione, nieradzące sobie z chorobą współmałżonka, rodzica, zamieszkujące jedno gospodarstwo domowe.

Zgłaszając się na leczenie alkoholizmu, konieczne jest przedstawienie dowodu swojej tożsamości. Taki dokument wystarczy do sprawdzenia uprawnienia do skorzystania z refundowanego leczenia w ramach NFZ. Jednak zgłaszając się do placówki leczniczej, warto zabrać ze sobą również dokument potwierdzający ubezpieczenie, co znacznie przyspieszy procedurę przyjęcia.

Formy refundowanego leczenia alkoholizmu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

W ramach refundowanego leczenia NFZ dostępnych jest kilka form leczenia bezpłatnego. Zalicza się do nich: terapia ambulatoryjna, leczenie na oddziale dziennym - na oddziale szpitalnym lub w ośrodku leczenia uzależnień oraz leczenie stacjonarne (szpitalne).

Leczenie ambulatoryjne

W ramach leczenia ambulatoryjnego chorzy mają zapewnione: pomoc terapeutyczną, badania, leki oraz wsparcie dla rodziny.

Leczenie na oddziale dziennym w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień

W ramach leczenia dziennego chorzy mają zapewnione: plan terapeutyczny, badania diagnostyczne, leki, wsparcie dla rodziny oraz wyżywienie w trakcie pobytu na oddziale.

Leczenie stacjonarne

W ramach leczenia stacjonarnego chorzy mają zapewnione: program terapeutyczny, badania diagnostyczne, leki, wsparcie dla rodziny w postaci konsultacji i edukacji, wyżywienie na czas pobytu w oddziale.

Warunki przyjęcia na leczenie alkoholizmu

Aby przyjąć się na leczenie w placówce leczenia alkoholizmu, należy się zgłosić z ważnym skierowaniem (ważne 14 dni) na leczenie, które w tytule druku posiada nagłówek: „Skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Wyjątkiem w tych przyjętych zasadach są osoby, które na leczenie odwykowe zostały skierowane przez orzeczenie sądu. Wówczas takie skierowanie jest niepotrzebne. 

Przed zgłoszeniem się do placówki należy ustalić termin przyjęcia. W dniu zgłoszenia należy posiadać przy sobie również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem przyjęcia chorego jest stawienie się w stanie trzeźwości oraz podpisanie zgody na leczenie.

Zalety prywatnej terapii uzależnienie od alkoholu

Podejmując wybór w placówce leczenia uzależnień, należy zwrócić uwagę na to, czy dany ośrodek ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli jednak chcemy zdecydować się na leczenie odpłatne, wówczas nie musimy martwić się o te szczegóły. Należy wtedy zapoznać się z cennikiem ośrodka, który wskaże nam ogólne koszty podjęcia terapii w danym miejscu.

Wiele osób decyduje się na podjęcie leczenia w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień z tego względu, iż oferują one przyjęcie natychmiastowe. Zdarzają się sytuacje, w których przyjęcie odwleka się o dzień lub dwa, jednak nie są to terminy zbliżone do oczekiwania w ramach refundacji NFZ. W przypadku podjęcia leczenia przez osobę, która miała problem z przyznaniem się do swojego uzależnienia, jest to kluczowe. 

Dodatkową zaletą podjęcia leczenia w ośrodku prywatnym jest anonimowość oraz możliwość podjęcia terapii indywidualnej. Chory przebywa w ośrodku, który gwarantuje mu dyskrecję. W niektórych ośrodkach w ofercie znajduje się również anonimowy i szybki transfer z domu do placówki.

Duża część chorych decyduje się na komercyjne miejsca leczenia uzależnień z uwagi na dobre warunki zakwaterowania. Oferują one różnego rodzaju udogodnienia w postaci dodatkowych miejsc animacyjnych jak stoły bilardowe, sale telewizyjne czy baseny. Dzięki temu chorzy nie czują się tam jak w zamkniętym ośrodku, tylko mogą poczuć się jak w domu, czy w dobrym miejscu wypoczynkowym.

Artykuł został przygotowany przez Ośrodek Nowe Życie specjalizujący się w leczeniu alkoholizmu i innych uzależnień.

Komentarze