Lekcja43, czasowniki mocne i nieregularne (16)Powoli nabieram chęci i wprawy 😊

Kolejne pięć słówek. Wiecie czego mają dotyczyć kolejne lekcje? Czekam na propozycje.

ciąć

schneiden schnitt geschnitten (haben)

er/ sie/ es schneidet

Hast du das Brot selbst geschnitten oder hast du es in der Bäckerei schneiden lassen? Pokroiłaś chleb sama, czy pozwoliłaś, by pokrojono go w piekarni?

Ihre Mutter hat sich am Finger geschnitten. Pana/ pani mama ucięła się w palca.

Ich habe die Blumen selbst bei dem Bauer geschnitten und deswegen habe ich für die nur den halben Preis bezahlt. Sama ścięłam kwiaty u rolnika i dlatego zapłaciłam za nie jedynie połowę ceny.

pisać

schreiben schrieb geschrieben (haben)

er/ sie/ es schreibt

Haben Sie eine Einkaufsliste geschrieben? Napisała pani/ pan listę zakupów?

Ich schrieb eine Geburtstagskarte an Ihre Freundin Helga. Napisałam kartkę urodzinową dla Pani/ pana przyjaciółki Helgi.

Hast du schon eine Nachricht an deinen Freund geschrieben? Napisałaś już wiadomość do twojego przyjaciela?

krzyczeć

schreien schrie geschriehen (haben)

er/ sie/ es schreit

Sie schrie mitten in der Nacht. Ona krzyczała w środku nocy,

Ich habe so laut geschriehen, wie ich es nur kann. Krzyczałam tak głośno, jak tylko potrafię.

Warum hast du so laut geschriehen? Dlaczego tak głośno krzyczałaś?

pływać

schiwmmen schwamm geschwommen (sein)

er/ sie/ es schwimmt

Markus schwamm schon immer gerne. Markus zawsze pływał chętnie.

Bist du schon in einem Meer geschwommen? Pływałaś już w morzu?

Ich kann mich nicht errinern, wann ich letztes Mal so viel und mit so eine Freude geschwommen bin. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio tak dużo i z taką przyjemnością pływałam/ łem.

widzieć, patrzeć

sehen sah gesehen (haben)

er/ sie/ es sieht

Hast du es gesehen? Widziałaś/ łeś to?

Ich habe sie lange nicht gesehen. Dawno jej nie widziałam.

Hast du heute die Nachrichten gesehen? Widziałeś/ łaś dzisiaj wiadomości?

Jak tworzyć czas przeszły Perfekt znajdziecie na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2017/12/czas-przeszy-perfekt.html?m=1.


O czasie przeszłym Imperfekt napisałam na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/czas-przeszy-imperfekt-prateritum.html?m=1.

Komentarze