Lekcja61 Hamme - Culcha CandelaYeah, whoo... Culcha - get ready - Candela! Right!
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!
Jesteś bomabastyczna, jak się poruszasz w twojej kreacji, bombastycznie!
Einzigartig. Unglaublich. Hamma.
Jedyna w swoim rodzaju. Nieprawdopodobna. Bombastyczna. 
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist.
Wiesz, że jesteś przesadziście bomabastyczna.
Warum bist du nicht geblieben?
Dlaczego nie zostałaś?
Ich guck' 'rüber und du stehst an der Bar
Spoglądam (w jakimś kierunku) i stoisz przy barze
Mit'm Sektglas in der Hand, wunderbar.
Z lampką szampana w dłoni, pięknie.
Ich musste einfach hinsehen, hingehen
Musiałem patrzyć i iść w tym kierunku
Auf 'ner Skala bist du nicht drauf, zu schön, ja.
Na skali nie ma cię, za piękna, tak.
Ich kämpf' mein Weg durch zu dir
Toruję sobie drogę do ciebie
Denn ich weiß ich will nur zu dir
Ponieważ wiem, chce tylko do ciebie
Doch als ich dann da war, du und dein Sekt -
Jednak, gdy ja tam byłem, ty i twój szampan –
Oh shit, ihr wart schon weg.
O cholera, już was nie było.
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!
Jesteś bombastyczna, jak się poruszam w twojm stroju, bombastycznie!
Einzigartig. Unglaublich. Hamma.
Jedyna w swoim rodzaju. Nieprawdopodobna. Bomabatyczna.
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist.
Wiesz, że jesteś przysadziście bombastyczna.
Warum bist du nicht geblieben?
Dlaczego nie zostałaś?
Ich find's hamma, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die ander'n
Uważam, że to bombastycznie, że nie gadasz bez sensu, jak inne.
Die sich auf den Partys immer nur an mein' Arsch klammern
Które zawsze na imprezach chwytają mnie za tyłek.
Und sich dann mit Cocktails das Leben süß schlabbern.
I koktajlami chłeptają sobie życie, by było słodkie.
Du bist irgendwie anders…
jakaś inna…
Du bist einfach: H - A, doppel M - E - R: Hammer, yeah!
Jesteś po prostu: H – A, podwójne M – E – R: Bombastyczna, yeah!
Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal her.
Poza tobą i mamą nie ma nikogo więcej. Podejdź tu.
Marsch' her, noch viel, viel näher, wegen dir werd' ich Tier, Tiger, hin und her.
Maszeruj tu, jeszcze bardziej, bardziej bliżej, z twojego powodu będę Zwierzęciem, Tygrysem, w tę i we w tę.
Du bist hamma. Du bist kaum gestylet und versprühst trotzdem Glamour.
Jestes bombastyczna. Nie jesteś w ogóle wystylizowana i mimo wszystko bije do ciebie blask.
Hab' dich nur einmal angesehen, schon hat's bei mir gedämmert.
Tylko raz na ciebie spojrzałem i już mi zaświtało.
Viel zu viele Jahre hab' ich ohne dich schon verpennert:
Dużo za dużo lat już bez ciebie przespałem.
Ditt wird jetzt geändert, du!
To się teraz zmieni, ty!
Bist Miss sweety Cutie, hast 'nen dicken Booty.
Jesteś miss słodziak, masz duży tyłeczek.
Ich führ' dich aus, lad' dich ein, nehm' dich mit zu Mutti.
Wyjdę z tobą, postawię ci, wezmę cię do mamusi.
Du bist ein Mix aus Studi und Gheddo
Jesteś mieszanką Studie i Gheddo.
Ich sing dein Namen Pretty Proschedo.
Ja śpiewam twoje imię piękna Proschedo.
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!
Jesteś bombastyczna, jak się poruszasz w twoim stroju, bombastyczna!
Einzigartig. Unglaublich. Hamma.
Jedyna w swoim rodzaju. Niewiarygodna. Bombastyczna.
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist.
Wiesz, że jesteś przesadziście bombastyczna.
Warum bist du nicht geblieben?
Dlaczego nie zostałaś?
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!
Jesteś bomabstyczna, jak się poruszasz w twoim stroju!
Einzigartig. Unglaublich. Hamma.
Jedyna w swoim rodzaju. Niewiarygodna. Bombastyczna.
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist.
Wiesz, że jesteś przesadziście bombastyczna.
Warum bist du nicht geblieben?
Dlaczego nie zostałaś?
Du bist hamma.
Jesteś bombastczna.
Du bist hammamama, yeah.
Jesteś bombastyczna, yeah!
Du bist hamma, yeah, whooo…
Jesteś bombastyczna, yeah, whoo…
Wie du mich ansiehst.
Jak na mnie patrzysz.
Ich weiß, du bist hammamama, hammamama!
Wiem, że jesteś bombombastyczna, bombombastyczna!
Du bist hammamama, yeah.
Jesteś bombombastyczna, yeah!
Du weißt, du bist hammamama, hammamama!
Wiesz, że jesteś bombombastyczna, bombombastyczna!
Wie du mich ansiehst.
Jak na mnie patrzysz.
Ich werd' deine Nummer wieder wählen, denn die Nacht war mir zu kurz.
Wybiorę ponownie twój numer, bo noc była dla mnie za krtótka.
Ich komm' nur, um dir deine Zeit zu stehlen, uns're Nacht war viel zu kurz.
Przyjde tylko, by ukraść ci twój czas, nasza noc była za krótka.
Wir können einfach nur zusammen sein und uns ansehen
Możemy po prostu tylko być razem i patrzyć na siebie.
Und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird das abgeh'n. Right.
I może zamkniemy drzwi i wtedy będzie się działo. Porządnie.
Egal, du bist der hamma und den will ich 'mal schwingen.
Wszystko jedno, jesteś bombastyczna i chcę cię rozkołysać.
So wie du mich anmachst, kann ich dir nicht widerstehen.
Tak jak mnie podrywasz, nie mogę ci się oprzeć.
Wie wär's, wenn wir woanders so'n kleines Dingen drehen?
Jak będzie, może gdzieindziej zrobimy mały numerek?
Und wat da so bei 'rauskommt, ja, dat werden wa ma seh'n.
I co z tego wyjdzie, tak, zobaczymy.
Denn allet, wat wa wolln is'n kleines bisschen Spaß
Ponieważ wszystko czego chcemy to trochę przyjemności.
Und komm' wa da ins Rollen, geb'n wa gleich 'n bisschen Gas.
I chodź rozkręcimy się, zaraz dodamy trochę gazy.
Da geh'n wa in die Vollen, denn wir sind ja nicht aus Glas
Idziemy na całość, nie jesteśmy przecież ze szkła.
Also komm' vorbei, Girl, sonst hast du was verpasst.
Wpadaj, dziewczyno, w przeciwnym razie coś straciłaś.
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!
Jesteś bombastyczna, jak się poruszasz w twoim stroju!
Einzigartig. Unglaublich. Hamma.
Jedyna w swoim rodzaju. Niewiarygodna. Bombastyczna.
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist.
Wiesz, że jesteś przesadziści bombastyczna.
Warum bist du nicht geblieben?
Dlaczego nie zostałaś?
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!
Jesteś bombastyczna w twoim stroju, bombastyczna!
Einzigartig. Unglaublich. Hamma.
Jedyna w swoim rodzaju. Niewiarygodna. Bombastyczna.
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist.
Wiesz, że jesteś przesadziście bombastyczna.
Warum bist du nicht geblieben?
Dlaczego nie zostałaś?
Du bist hamma.
Jesteś bombastyczna.
Du bist hamma mama, yeah.
Jesteś bombastyna mama, yeah.
Du bist hamma, yeah, whooo…
Jesteś bombastyczna, yeah, whoo…
Wie du mich ansiehst.
Jak na mnie spoglądasz.
Ich weiß, du bist hammamama, hammamama!
Wiem, że jesteś bombombastyczna, bombombastyczna!
Du bist hammamama, yeah.
Jesteś bombastyczna, yeah.
Du weißt, du bist hammamama, hammamama!
Wiesz, że jesteś bombombastyczna, bombombastyczna!
Wie du mich ansiehst.
Jak na mnie patrzysz.
Du bist hamma!
Jesteś bombastyczna!

Komentarze