Lekcja 39, czasowniki mocne i nieregularne (12)leżeć
liegen lag gelegen ( haben )

Sie lag gerne bis Mittag im Bett. Ona leżała chętnie w łóżku do obiadu.
Wo haben die Tabletten gelegen? Gdzie leżały tabletki?
Ich habe im Bett gelegen, als ich den Schrei gehört habe. Leżałam w łóżku, gdy usłyszałam krzyk.

kłamać
lügen log gelogen ( haben )

Deine Mutter hat gelogen. Twoja mama kłamała.
Ich bin nicht siecher, ob sie gelogen hat. Nie jestem pewna, czy ona kłamała.
Warum haben Sie gelogen? Dlaczego pani kłamała?

mierzyć
messen maß gemessen ( haben )
du misst, er/ sie/ es misst

Hast du meiner Mutter die Temperatur gemessen? Mierzyłaś Temperaturę mojej mamie?
Ich habe gestern die Temperatur gemessen. Wczoraj mierzyłam temperaturę.
Sie maß den Blutdruck falsch. Ona źle mierzyła ciśnienie.
Deswegen maßen wir es zusammen. Dlatego mierzyłyśmy razem.

lubić, musieć podane jest w lekcji o czasownikach modalnych ( http://kasiaperla.blogspot.de/2017/12/odmiany-czasownikow-modalnych-musimy_7.html?m=1 )

rozmyślać
nachdenken dachte nach nachgedacht ( haben )

Ich dachte über meine Arbeit viel nach. Dużo rozmyślałam o mojej pracy.
Sie hat viel über ihre Krankheit nachgedacht. Ona dużo rozmyślała nad swoją chorobą.
Hast du schon über mein Angebot nachgedacht? Czy już zastanawiałaś się nad moją propozycją?

brać
nehmen nahm genommen ( haben )
du nimmst, er/ sie/ es nimmt

Sie nahm die Tabletten nicht. Ona nie wzięła tabletek.
Er hat den Hausschlüssel genommen. On wziął klucz od domu.
Habt ihr wertvollen Schmug genommen? Wzięliście wartościową biżuterię?Jak tworzyć czas przeszły Perfekt znajdziecie na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2017/12/czas-przeszy-perfekt.html?m=1.

O czasie przeszłym Imperfekt napisałam na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/czas-przeszy-imperfekt-prateritum.html?m=1.

Powodzenia w nauce. Przypominam, że listę czasowników nieregularnych podaję już od dłuższego czasu. Wszystkie lekcje znajdziecie na blogu http://kasiaperla.blogspot.com .
Jak poruszać się po blogu i szukać pozostałych lekcji dowiecie się z posta poleconego widocznego na stronie głównej ( https://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/modernizacja-bloga.html?m=1 ).

Zapraszam!!!

Komentarze