Lekcja41, czasowniki mocne i nieregularne (14)


nauka języka niemieckiego, język niemiecki- czasowniki nieregularne

pędzić
rennen rannte gerannt ( sein )

Wohin bist du gerannt? Dokąd pędziłaś?
Ich bin sofort ins Schlafzimmer gerannt. Natychmiast popędziłam do pokoju.
Sie rannten zu schnell. Pędziła pani za szybko.

pachnieć
riechen roch gerochen ( haben )

Es roch dort so schön. Pachniało tam tak pięknie.
Die Wurst hat schlecht gerochen. Wędlina brzydko pachniała.

wołać
rufen rief gerufen ( haben )

Gerda rief aus dem Badezimmer. Gerda zawołała z łazienki.
Ich weiß nicht, warum sie mich gerufen hat. Nie wiem dlaczego ona mnie wołała.
Warum haben Sie mich gerufen? Dlaczego mnie pani wołała?

solić
salzen salzte gesalzen ( haben )

Ich habe schon immer reichlich gesalzen. Zawsze mocno soliłam.
Ich versalzte leider die Suppe. Niestety przesoliłam zupę.
Hast du die Suppe schon gesalzen? Posoliłaś już zupę?

chlać
saufen soff gesoffen ( haben )
du säufst, er/ sie/ es säuft

Als er seine Arbeit verloren hat, hat er viel gesoffen. Gdy stracił pracę pił dużo.
Ich verstehe nicht, warum er so viel gesoffen hat. Nie rozumiem dlaczego on tak dużo pił.
Sie soff Tag und Nacht. Ona piła dzień i noc.

Jak tworzyć czas przeszły Perfekt znajdziecie na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2017/12/czas-przeszy-perfekt.html?m=1.

O czasie przeszłym Imperfekt napisałam na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/czas-przeszy-imperfekt-prateritum.html?m=1.

Powodzenia w nauce. Przypominam, że listę czasowników nieregularnych podaję już od dłuższego czasu. Wszystkie lekcje znajdziecie na blogu http://kasiaperla.blogspot.com .
Jak poruszać się po blogu i szukać pozostałych lekcji dowiecie się z posta poleconego widocznego na stronie głównej ( https://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/modernizacja-bloga.html?m=1 ).

Zapraszam!!!

Komentarze