Lekcja42, czasowniki mocne i nieregularne (15)W końcu wracamy do lekcji. Ciężko się zabrać do roboty, ale najwyższa pora. To już chyba 3 miesiące przerwy. W najbliższych lekcjach przerobię pozostałe czasowniki nieregularne. Jeśli macie jakieś pomysły na następne lekcje, chętnie posłucham i rozważę. O ile mnie nie przerosną to raczej gwarantuję, że pojawią się również lekcje na życzenie. Do tej pory były trzy lekcje na życzenie czytelników:
rozmowa przez telefon i samo odbieranie telefonu: http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/rozmowa-telefoniczna-das.html
wzywanie pogotowia: http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/lekcja29-numer-alarmowy-112.html
różnice między bringen a holen: http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/lekcja28-roznica-miedzy-bringen-holen.html

Dzisiaj kolejne pięć czasowników nieregularnych i jak się je używa w czasie przeszłym Perfekt i Imperfekt.
stworzyć (nieregularny)
schaffen schuf geschaffen (haben)
er/ sie/ es schafft

Gott schuf die Welt. Bóg stworzył świat.
Ich habe etwas aus dem Nichts geschafft, Stworzyłam/ stworzyłem coś z niczego.
CIEKAWOSTKA:

dać rady, podołać (regularny)
schaffen schaffte geschafft

Ich habe es geschafft. Udało się.Ich weiss nicht, wie ich es geschafft habe. Nie wiem, jak mi się to udało.
prostytuować się, kupować, nabywać (regularny)
anschaffen schaffte an angeschafft (haben)
Sie hat angeschafft. Ona zarabiała pieniądze prostytuując się.
Ich habe mir ein neues Auto angeschafft. Kupiłam sobie nowe auto.
spać
schlaffen schlief geschlafen (haben)
er/ sie/ es schläft

Ich habe wie ein Baby geschlaffen. Spałam/ spałem jak dziecko.
Hast du gut geschlaffen? Spałaś/ spałeś dobrze?
Sie schlief immer sehr lange. Ona Spała zawsze bardzo długo.
bić
schlagen schlug geschlagen (haben)
er/ sie/ es schlägt

Sie schlug mit den Händen um sich herum. Ona biła rękoma wokół siebie.
Sie hat sich auf dem Kopf geschlagen. Ona biła się po głowie.
Ich habe sie nicht geschlagen. Nie biłam jej.
zamykać
schließen schloss geschlossen (haben)
er/ sie/ es schließt

Ich bin sicher, ich habe die Tür abgeschlossen. Jestem pewna, że zamknęłam (na klucz) drzwi.
Haben Sie die Abstellkammer geschlossen? Zamknęła/ nął pani/ pan komórkę?
Der Nachbar schloss den Gemeinschaftsraum. Sąsiad zamknął pomieszczenie wspólne.
topnieć
schmelzen schmolz geschmolzen (sein/ haben)
er/ sie/ es schmilzt

Das Eis ist geschmolzen. Lód stopniał.
Jak tworzyć czas przeszły Perfekt znajdziecie na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2017/12/czas-przeszy-perfekt.html?m=1.

O czasie przeszłym Imperfekt napisałam na stronie http://kasiaperla.blogspot.de/2018/01/czas-przeszy-imperfekt-prateritum.html?m=1.

Komentarze