Lekcja62 Sido - WeihnachtssongWart ihr auch alle schön Aggro?

Byliście wszyscy pięknie Aggro (Aggro to niemiecka wytwórnia płytowa, która w latach 2001- 2009 wydawała płyty raperów min. płyty Sido)

Aggro Ansage Nummer 3

Zapowiedź Aggro numer 3

Frohe Weihnachten

Wesołych świąt

Yeah, Aggro Berlin!

Yeah, Aggro Berlin!

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid

Czas Świąt Bożego Narodzenia, Czas Świąt Bożego Narodzenia, dajcie wszystkim znać

Dass Sido kommt und 'n Sack 'bei hat und Geschenke verteilt, hey!

Że przyjdzie Sido i ma przy sobie worek i rozdzieli prezenty, hey!

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid

Czas Świąt Bożego Narodzenia, Czas Świąt Bożego Narodzenia, idźcie i dajcie wszystkim znać

Dass wenn Sido kommt und 'n Sack 'bei hat ist Weihnachtszeit!

Że gdy przyjdzie Sido i worek ma przy sobie to jest czas świąt Bożego Narodzenia!

Guck mal, mein Sack – guck mal, was ich hab'

Patrz, mój worek – patrz, co mam!

Für jeden ein Geschenk mit Liebe verpackt

Dla każdego prezent zapakowany z miłością

Ihr habt das ganze Jahr gewartet und jetzt habt ihr 'n Harten

Czekaliście cały rok i teraz macie twardego

Weil die Aggro-Leute mit Ansage 3 am Start sind

Ponieważ ludzie Aggro startują z zapowiedzią numer 3

Sido war auf Tour, die Hürden sind ausm Weg

Sido był na wyjeździe, przeszkody są pokonane

Bushidos Album hat die Karten aufn Tisch gelegt

Album Bushidos położył karty na stół

Keiner, der nicht abgeht, wenn Aggro Berlin draufsteht

Nikogo, kto nie odlatuje, gdy jest na tym napis Aggro Berlin

Sieht wohl ganz so aus, als wenn der Plan aufgeht

Wygląda na to, że plan wypalił

Wer cool sein will, geht raus in den Wald

Kto chce być cool, idzie do lasu

Sucht nach so 'nem Kerl in Rot und macht ihn kalt

Szuka gościa w czerwonym i załatwia go

Scheiß auf das, was der bringt – so'n Taschenmesser

Walić na to, co on przyniesie – taki sobie scyzoryk

Aggro Produkte sind um Klassen besser!

Produkty Aggro są o wiele lepsze!

Mach’s dir gemütlich, dicke Socken und Tee

Usiądź sobie wygodnie, grube skarpety i herbata

Und denk dran, du brauchst noch Flocken für Schnee

I pomyśl o tym, potrzebujesz jeszcze płatki na śnieg

Egal was dir andere Rapper so zeigen, das Mittel zum Erfolg ist Aggro bleiben

Wszystko jedno co ci inni raperzy pokażą, środek do sukcesu to pozostać Aggro

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid

Czas świąt Bożego Narodzenia, czas świąt Bożego Narodzenia, daj wszystkim znać

Dass Sido kommt und 'n Sack bei hat und Geschenke verteilt, hey!

Że Sido przyjdzie i ma worek ze sobą i rozda prezenty, hey!

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid

Czas świąt Bożego Narodzenia, Czas świąt Bożego Narodzenia, idźcie i dajcie wszystkim znać

Dass wenn Sido kommt und 'n Sack bei hat ist Weihnachtszeit!

Że kiedy Sido przyjdzie i worek ma przy sobie jest czas świąt Bożego Narodzenia

Die Nase ist voll' Schnee, heute mag ich kein'

Nos jest pełen śniegu, dzisiaj nie lubię nikogo

Heut lauf' ich durch die Stadt, nur so um Leute anzuschrei'n

Dzisiaj biegnę przez miasto, tylko by krzyczeć na ludzi

Ich setz' die Maske auf, ich trink' die Flasche aus

Zakładam Maskę, wypijam butelkę

Jetzt steig' ich auf dein Dach und durch den Schornstein in dein Haus

Teraz wejdę na twój dach i wejdę przez twój komin do twojego domu

Keiner ist mehr da, du bist im Urlaub und fährst Ski

Nikogo nie ma, ty jesteś na urlopie, jeździsz na nartach

Ich lass' mir Badewasser ein und guck' laut MTV

Napuszczę sobie wodę do wanny u gapię się na MTV

Ich fühl' mich hier echt wohl, ich mach' mich bei dir breit

Czuje się tu naprawdę dobrze, zadamawiam się u ciebie

Ho, mein Freund, ich wünsche dir 'ne frohe Weihnachtszeit

Ho, mój przyjacielu, życzę ci wesołych świąt

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid

Czas świąt Bożego Narodzenia, Czas świąt Bożego Narodzenia, daj wszystkim znać

Dass Sido kommt und 'n Sack bei hat und Geschenke verteilt, hey!

Że Sido przyjdzie i ma przy sobie worek i rozda prezenty, hej!

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geh und sag Bescheid

Czas świat Bożego Narodzenia, czas świąt Bożego Narodzenia, idź i daj wszystkim znać

Dass wenn Sido kommt und 'n Sack bei hat ist Weihnachtszeit!

Że gdy przyjdzie Sido i ma przy sobie worek jest czas świąt Bożego Narodzenia

Yeah! Wenn Ihr alle schön Aggro wart, dann kriegt ihr auch Geschenke.

Yeah! Gdy wszyscy byliście pięknie Aggro, to dostaniecie prezenty.

Peter bekommt neue Treter.

Peter dostanie nowe buciory.

Frank kriegt sein' Job bei der Bank.

Frank dostanie swoją pracę w banku.

Der dicke Hagen kriegt 'n verkleinerten Magen.

Gruby Hagen otrzyma pomniejszenie żołądka.

Und Erika bekommt ein Kind wie jedes Jahr.

I Erika otrzyma dziecko, jak każdego roku.

Und ich wünsch' mir 'n Beat von Beathoavenz.

I ja życzę sobie jeden takt Beathoavenz (producent muzyczny)

Yeah! An alle meine Aggro-Leute: Frohe Weihnachten!

Yeah! Dla wszystkich moim ludzi Aggro: Wesołych Świąt!

Komentarze