Spożywanie alkoholu przez seniora

 Praca w opiece w Niemczech - podopieczny uzależniony od alkoholu

Spożywanie alkoholu przez seniora jest często spotykanym problemem. Alkohol osłabia psychiczne oraz fizyczne zdolności osoby uzależnionej od alkoholu. W stanie upojenia alkoholowego dochodzi do wypadków tragicznych w skutkach. Niemcy stawiają na wolność decydowania o sobie samym. Czy senior może spożywać alkohol? Jak powinien zachować się opiekun osób starszych trafiając do seniora uzależnionego od alkoholu?


Do czego prowadzi uzależnienie od alkoholu u seniora

Konsumpcja alkoholu przez osoby starsze – zakłócenie pracy ważnych organów

Spożywanie alkoholu przez osoby starsze jest szczególnie niebezpieczne. W zaawansowanym wieku potrzeba bowiem znacznie więcej czasu, aby alkohol został usunięty z organizmu. Alkohol ma negatywny wpływ na zdrowie oraz pracę narządów tj.:
  • wątroba;
  • serce;
  • nerki;
  • żołądek;
  • jelita.
Nadmiar alkoholu zakłóca także pracę układu nerwowego

Uzależnienie od alkoholu u seniora – zwiększone ryzyko upadku

Wraz z wiekiem zmniejsza się zawartość wody w organizmie. W związku z tym już niewielkie ilości alkoholu mogą prowadzić do upojenia alkoholowego. W efekcie senior może poczuć się źle oraz uskarżać się na różnego rodzaju dolegliwości. Poza tym znacznie wzrasta ryzyko upadku, które u osób starszych zazwyczaj kończy się poważnymi złamaniami gojącymi się miesiącami. 

Spożywanie alkoholu przez seniora – działanie lekarstw

Większość osób w podeszłym wieku spożywa różnego rodzaju lekarstwa. Alkohol może osłabić lub wzmocnić działanie lekarstw. 

Uzależnienie od alkoholu przyczyną depresji u seniora

Spożywanie alkoholu wprowadza chwilowo w dobry nastrój. Euforia nie trwa jednak długo. Uzależnienie od alkoholu sprzyja rozwoju depresji. W związku z tym osoby z uzależnieniem alkoholowym są zmuszone sięgać po coraz mocniejsze antydepresanty.

Czy można zabronić seniorowi spożywania alkoholu

Jak postępować z seniorem, który regularnie spożywa alkohol? Dla wielu osób spożywanie alkoholu tj. wino, czy piwo wiąże się z dobrą jakością życia. Lampka wina do obiadu, czy szklanka piwa po kolacji to przyjemność, której nie sposób sobie odmówić. Według amerykańskiego instytutu National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) spożywanie alkoholu w minimalnych ilościach tj. 100 ml wina lub 200 ml piwa nie powinno budzić w nas niepokoju – mimo wszystko konsumpcja alkoholu powinna być skonsultowana z personelem medycznym np. prowadzącym lekarzem. Problem pojawia się, gdy senior nie zna umiaru w spożywaniu alkoholu. Czy można zabronić seniorowi spożywania alkoholu w dużych ilościach?

Uzależnienie od alkoholu u seniora – prawo do decydowania o sobie

§ 2, ust. 1. konstytucji Republiki Federalnej Niemiec mówi o prawie decydowania o sobie – o ile swoim postepowaniem nie szkodzi się osobom trzecim. Senior ma prawo decydować o sobie również wtedy, gdy swoim postępowaniem działa na własną szkodę.

Czy osoba opiekująca się seniorem może zaopatrzać seniora w alkohol

Mobilni seniorzy mogą sami zaopatrzać się w alkohol. Problem pojawia się, gdy są oni zależni od osób trzecich. Czy opiekunowie lub rodzina mogą zaopatrzać seniora w alkohol? Ani opiekunowie, ani rodzina nie mają obowiązku zaopatrzać seniora w alkohol – również przy uzależnieniu alkoholowym. Jednocześnie nie jest zabronione dostarczanie seniorowi alkoholu. W związku z tym każdy sam musi podjąć decyzję, jak zachowa się w takiej sytuacji. 

Praca w opiece - podopieczna uzależniona od alkoholu

Jak powinien zachować się opiekun osób starszych w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu? Opiekun osób starszych przede wszystkim powinien być poinformowany, że osoba, którą ma się opiekować jest uzależniona od alkoholu. Agencja pracy dla opiekunów osób starszych w Niemczech najczęściej podaje takie informacje. Niestety opiekunka wie jedynie tyle, że miejsce ma uzależnienie od alkoholu. Nie jest ona informowana o rzeczach tj.:
  • ilość spożywanego alkoholu;
  • zachowanie się seniora po spożyciu alkoholu;
  • stosunek rodziny seniora lub opiekuna prawnego do spożywania przez podopiecznego alkoholu.
Opiekunka osób starszych nie ma obowiązku zaopatrzać seniora w alkohol. Jednocześnie nie ma prawa zabraniać podopiecznemu spożywania alkoholu. Ma natomiast prawo zrezygnować z opieki nad seniorem z uzależnieniem alkoholowym, jeśli czuje się zagrożona ze strony seniora. Opiekun osób starszych nie jest odpowiedzialny za uzależnienie seniora. Nie ponosi on również odpowiedzialności, gdy z powodu upojenia alkoholowego dojdzie do poważnego wypadku. Jest natomiast zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania pogotowia. Co roku do niemieckich szpitali trafia kilkanaście tysięcy seniorów w wyniku wypadków na skutek rauszu alkoholowego. 

Czy opiekunka osób starszych ma obowiązek zajmować się osobą uzależnioną od alkoholu

Osobiście wychodzę z założenia, że opiekun osób starszych jest wolną osobą i to on decyduje, jakimi przypadkami będzie się zajmował. Większość opiekunów czuje się odpowiedzialna za zdrowie oraz życie podopiecznych. Uzależnienie od alkoholu u seniora sprawia, że mamy mały wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo seniora. Jeśli ktoś nie potrafi się z tym pogodzić, powinien odmówić pracy z osobą uzależnioną od alkoholu – tym bardziej, że większość rodzin podopiecznych zaopatrza swoich rodziców w alkohol. Opiekunka, która znajdzie się na takim zleceniu, nie może zabierać seniorowi alkoholu. Jedyne, co może zrobić, to odmówić zaopatrywania seniora w alkohol. Jeśli jednak alkohol jest dostarczany podopiecznemu przez osoby trzecie, nie ma ona na to wpływu. 

Jeśli znajdziemy się na szteli, na której podopieczny spożywa alkohol, należy poinformować o tym agencję pracy, z którą wyjechaliśmy oraz rodzinę seniora – jeśli nie mieliśmy wcześniej podanej informacji o uzależnieniu seniora od alkoholu. Jak opiekować się seniorem uzależnionym od alkoholu? Podopiecznym zajmujemy się tak samo, jak każdym innym seniorem. To, jak zostanie rozwiązany problem alkoholizmu, leży w kwestii samego seniora i jego rodziny. Opiekun osób starszych nie jest terapeutą. 

Uzależnienie od alkoholu dotyczy nie tylko niemieckich seniorów. Zapraszam do artykułu Pijana opiekunka.

Komentarze