Pflegedienst — wysokiej jakości opieka i wsparcie dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych w Niemczech

Co to jest Pflegedienst i kto pokrywa koszty

Pflegedienst to kompleksowy system opieki i usług wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w Niemczech. Zapewnia szereg czynności wykonywanych głównie w domu pacjenta. Pflegedienst gwarantuje potrzebującym najlepszą możliwą opiekę medyczną oraz wsparcie w codziennych czynnościach w najbardziej komfortowych warunkach. Decydując się na pracę w opiece w Niemczech należy być świadomym, jakie czynności może wykonywać opiekunka osób starszych, a kiedy konieczna jest pomoc Pflegedienst.

Zapraszam do zapoznania się z artykułem Legitymacja osoby niepełnosprawnej w Niemczech.

Co to jest Pflegedienst

Pflegedienst to niemiecki termin, który dosłownie tłumaczy się jako „służba opiekuńcza”. Jest to rodzaj usług świadczonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Zapewniają oni opiekę medyczną i społeczną osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Celem Pflegedienst jest zapewnienie pacjentom odpowiedniego wsparcia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego w celu utrzymania jakości ich życia. Usługi mogą obejmować pomoc w następujących czynnościach:

 • kąpiel;
 • ubieranie się
 • karmienie;
 • przyjmowanie leków;
 • mierzenie ciśnienia;
 • pomiary poziomu cukru;
 • zmiana opatrunków;
 • transport;
 • socjalizacja.

Więcej na informacji na ten temat znajduje się tutaj

Na czym polega praca pracowników zatrudnionych w Pflegedient

Pracownik Pflegedienst jest odpowiedzialny za zapewnienie wysokiej jakości opieki potrzebującym pacjentom. Obejmuje to ocenę potrzeb pacjenta, opracowanie zindywidualizowanych planów opieki oraz zapewnienie codziennej pomocy w czynnościach życia codziennego tj. kąpiel, ubieranie się i jedzenie. Pracownik Pflegedienst odpowiada również za:

 • monitorowanie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pacjentów;
 • zapewnianie wsparcia emocjonalnego podopiecznym oraz ich rodzinom;
 • koordynację z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną oraz inne usługi;
 • dokumentowanie notatek i zabiegów pacjentów;
 • podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarzy lub wykonywanie innych czynności medycznych, do których są upoważnieni pracownicy służby zdrowia.

Regularne odwiedzanie pacjenta jest niezbędne dla jego opieki i dobrego samopoczucia. W związku z tym Pflegedienst (zespół opiekuńczy) na bieżąco odwiedza podopiecznego, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną i wsparcie emocjonalne. Częstotliwość tych wizyt ustalana jest na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta. Może wahać się od codziennych do tygodniowych, lub nawet jedynie miesięcznych wizyt (w zależności od stanu zdrowia podopiecznego). W przypadku niektórych chorób, pracownicy Pflegedienst przychodzą do pacjenta killka razy dziennie (2-3 razy). 

Dlaczego oprócz zatrudnienia całodobowej opiekunki osób starszych warto skorzystać z usług Pflegedienst

Poza zatrudnieniem całodobowej opiekunki seniora ważne jest skorzystanie z usług Pflegedienst. Pflegedienst oferuje szereg wysokiej jakości usług opiekuńczych dla seniorów. Są to m.in. opieka medyczna oraz pielęgniarska. Formy wsparcia oferowane przez służbę opiekuńczą mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia i jakości życia seniorów. Ponadto usługi te mają na celu zmniejszenie obciążenia opiekunów poprzez zapewnienie dodatkowego wsparcia w taki sposób, aby potrzeby seniora zostały w pełni zaspokojone. 

Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z usług Pflegedienst

Jeśli szukasz rzetelnego i doświadczonego Pflegedienst do świadczenia usług opiekuńczych, musisz wykonać kilka kroków. Po pierwsze, musisz zbadać różnych usługodawców dostępnych w Twojej okolicy i porównać ich usługi oraz ceny. Po drugie, rozsądnie byłoby skontaktować się z każdym usługodawcą i poprosić o wstępną konsultację, podczas której mogliby wyjaśnić szczegóły swoich usług tj. rodzaje świadczonej opieki, związane z tym koszty i wszelkie dodatkowe opłaty. Po wybraniu dostawcy, który spełnia Twoje wymagania i jest w zasięgu Twojego budżetu, powinieneś spotkać się z nim osobiście, aby dostarczyć oraz podpisać wszelkie niezbędne dokumenty przed skorzystaniem z jego usług.

Kto pokrywa koszty związane z Pflegedienst

Koszty związane z korzystaniem z usług Pflegedienst najczęściej są pokrywane przez Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne) lub Pflegeversiecherung (ubezpieczenie opiekuńcze). W tym pierwszym przypadku mowa o pacjentach, którzy na skutek wypadku, przebytej choroby lub operacji wymagają pomocy Pflegedienst. W przypadku osób z przyznanym stopniem niepełnosprawności koszty są pokrywane przez Pflegeversiecherung. Gdy dana osoba nie posiada odpowiedniego stopnia niepełnosprawności oraz lekarz nie przepisał konkretnych usług, z których chcemy skorzystać, koszty za służby opiekuńcze należy pokryć samodzielnie. 

Przyszłość Pflegedienst w Niemczech rysuje się w jasnych barwach. Branża rozwija się i istnieje duży potencjał dalszego wzrostu oraz sukcesu. Stwarzając lepsze warunki pracy i zapewniając odpowiednie szkolenia swoim pracownikom, firmy te mogą zapewnić wysokiej jakości opiekę tym, którzy jej potrzebują. Przy odpowiednim zarządzaniu i wsparciu sektora publicznego Pflegedienst może stać się jeszcze ważniejszą częścią niemieckiego społeczeństwa, ponieważ dąży do zapewnienia wszystkim lepszej jakości życia.

Komentarze